ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(πρώην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΕ ΑΠΕ)

Επωνυμία:  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΕ ΑΠΕ)

Διακριτικός Τίτλος: ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

Διεύθυνση: ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5-7

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8504301000

   powered by www.isolpro.gr