ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(πρώην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΕ ΑΠΕ)

 

 

Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

Τηλέφωνο: + (30) 210 3448300

Φαξ: + (30) 210 3448470

email: info@anemostrata.gr

 

   powered by www.isolpro.gr